DNA-dag in Corpus op dinsdag 25 april a.s.

Wereldwijd is 25 april de jaarlijkse “DNA-dag” omdat op deze dag in 1953 de structuur van DNA werd gepubliceerd door Watson en Crick. Alle levende wezens bevatten DNA waarin de eigenschappen zijn vastgelegd. De DNA structuur is spiraalvormig en is opgebouwd uit verschillende stoffen (nucleotiden) die coderen voor een eigenschap. Door deze kennis  van de structuur van DNA  heeft men methodes kunnen ontwikkelen om de werking en functie van DNA te bestuderen. Tegenwoordig kan van elk levend wezen de hele DNA volgorde in 1 dag bepaald worden. Dat is handig om bepaalde eigenschappen en verwantschappen te verklaren, maar ook belangrijk om ziektes aan te tonen en goed te kunnen behandelen.

Tijdens deze ‘DNA-dag’ wordt aan het publiek op een leuke toegankelijke wijze het gebruik en toepassing van DNA technieken uitgelegd. Wat is DNA? En hoe werkt dat aflezen van een DNA code eigenlijk? Generade organiseert in het kader van wereld DNA-dag, samen met het LUMC, afdeling longziekte, en de stichting “Leve DNA!” een aantal leuke workshops voor kinderen (7-13 jaar) in Corpus. Waar krijg je hooikoorts van? Door deeltjes te vangen in de lucht met een speciale pollenvanger, gebruik van microscoop en door te puzzelen met de DNA codes vindt je de boosdoeners. Daarnaast kan je uit je eigen speeksel DNA isoleren en in en hangertje stoppen wat je mee mag nemen. Er is ook een mogelijkheid om te testen of jij goed een bittere smaak kan proeven. Er wordt dan, als je dat wilt, naar je DNA gekeken of deze eigenschap te verklaren is.

Er zijn ook een aantal lezingen waar je wat meer over DNA te weten kan komen. De workshops worden gegeven op de tweede verdieping van Corpus, maar zijn alleen toegankelijk voor museum bezoekers.