Onderwijs

Generade levert een bijdrage aan het opleiden van studenten tot toekomstbestendige professionals. Studenten leren gedurende hun opleiding inspelen op de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de toepassing hiervan in de beroepspraktijk van de Life Sciences. Hiernaast ontwikkelt Generade bij- en nascholing voor beroepsopgeleide professionals.

Opleiden van toekomstbestendige professionals

Studenten van verschillende onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) en opleidingen participeren in onderzoek dat wordt uitgevoerd bij Generade. Nu multidisciplinair samenwerken steeds meer vanzelfsprekend wordt in de maatschappij, is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding gestimuleerd worden om samenwerking aan te gaan met studenten van verschillende opleidingsniveaus (praktijk en wetenschap) en van andere opleidingen. Momenteel wordt op onderzoeksprojecten samengewerkt met studenten van Leidse instrumentmakers School (mbo), studenten van Hogeschool Leiden (hbo bachelor opleidingen en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs) en studenten van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten werken bij Generade vanuit verschillende onderwijsonderdelen van de opleiding, zoals een minor, projectonderwijs, stage en afstudeeronderzoek. Ook behoort student-assistentschap tot de mogelijkheden.

Docenten participeren in kenniskringen van de lectoren, zij werken op basis van hun vakinhoudelijke expertise als projectspecialist mee aan diverse onderzoeksprojecten.

Kennis en ervaring die zij opdoen in de kenniskring brengen zij terug in het onderwijs dat zij verzorgen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor kennisvalorisatie in het onderwijs en actualisering van onderwijsprogramma’s van verschillende opleidingen. Generade heeft twee lectoraten:

  • Bio-informatica

Het lectoraat Bio-informatica is direct betrokken bij de opleiding Bio-informatica en bij de nieuwe minor Genomics van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden. Het lectoraat heeft een adviserende rol bij onderwijsontwikkeling van deze opleidingen en geeft onderwijs in de vorm van gastolleges. Daarnaast begeleidt het lectoraat studenten die participeren in het onderzoek.

  • Genome-based Health

Het lectoraat Genome-based Health doet onderzoek naar gezondheidsvraagstukken en werkt voornamelijk samen met de opleidingen van de clusters Zorg en Techniek van Hogeschool Leiden. In een Generade project hebben studenten van de nieuwe informaticaspecialisatie Business Data Management de Miracle database van de afdeling Klinische Genetica van het LUMC onderzocht en advies over verbeteringen gegeven. Ook verzorgt lector Peter Taschner gastcolleges in genoomtechnologie aan studenten Verpleegkunde. In 2015 startte het lectoraat het onderzoek ‘Bewegen: van genexpressie naar gezondheid’. Interessant voor studenten en docenten van de opleiding Fysiotherapie en het brede werkveld van de (top)sport en de revalidatiepraktijk.

De lectoren Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (Willem van Leeuwen) en Biodiversiteit (Barbara Gravendeel) van het cluster Techniek van Hogeschool Leiden werken nauw samen met de lectoren van Generade.

Bij- en nascholing voor beroepsopgeleide professionals

Generade speelt blijvend in op de technologische ontwikkelingen en vragen vanuit de beroepsgroep. Generade ontwikkelt cursussen en maatwerkscholingen voor werkenden op het gebied van genomics en bio-informatica. Dit doet zij in samenwerking met het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD, cluster Techniek van Hogeschool Leiden). Hiernaast organiseert Generade in samenwerking met het CBD, Leiden Bioscience Park, Luris (Universiteit Leiden) en Boerhaave Nascholing (LUMC) de zogenaamde TechTalks, een podium om van elkaar te leren en om te netwerken. Op deze manier blijven Life Sciences professionals en bio-informatici op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en kunnen zij geïnspireerd raken door nieuwe ontwikkelingen op thema’s die buiten hun vakgebied liggen. In het kader van dit laatste gegeven onderzoekt Generade de behoefte aan scholing op het gebied van genomics en bio-informatica bij andere doelgroepen (douane personeel, juristen, forensische experts, huisartsen, e.d.). In samenwerking met de Generade partners en bedrijven in de regio wordt geïnventariseerd welke cursussen ontwikkeld kunnen worden bezien vanuit relevantie, actualiteit, toepasbaarheid en innovatie met betrekking tot het werkveld.

CBD cursussen powered by Generade

Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) werkt bij het ontwikkelen en de uitvoering van de genomics cursussen nauw samen met Generade en met ervaren vakspecialisten die de laatste ontwikkelingen op het gebied van genomics bijhouden en tijdens de lessen met u delen. Zo blijft u helemaal up-to-date.

De cursussen en workshops worden gegeven op hbo niveau. Na afloop van de cursussen en workshops ontvangt u een certificaat of bewijs van deelname. Onze cursussen zijn geaccrediteerd door de NVML.

Overzicht cursussen op gebied van genomics (powered by Generade)

CBD cursussen worden gegeven in de uitstekende les- en praktijkfaciliteiten van Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden is gesitueerd in het Bioscience Park in Leiden en gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer.

 

Al deze cursussen kunnen ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 071-5188743/753 of via e-mail.