Auteur: Chris

Wanneer je van plan bent om één of meerdere nieuwe personeelsleden aan te werven voor je bedrijf zal je alleen maar kunnen concluderen dat je daarvoor met zekerheid één en ander op papier zal willen zetten. Het opstellen van een goed arbeidscontract is dan ook een absolute must. In het bijzonder wanneer je voor het eerst een dergelijke overeenkomst moet gaan opmaken spreekt het voor zich dat dit best wel wat voeten in de aarde kan hebben. Geldt ook voor jou dat je voor de eerste keer een dergelijke overeenkomst dient op te maken en wil je graag precies weten…

Read More