Auteur: Chris

Sommige mensen lijken wel geboren te zijn met een soort leiderschapsgen. Het lijkt bij hen namelijk als vanzelf te gaan wanneer ze leiding moeten geven aan groep mensen. Toch is het niet zo dat leiderschap niet aan te leren is. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je op moet letten en dan kun jij het ook. Mocht je dus ambiëren om leiding te geven aan een groep of nu leiding moeten geven aan een groep mensen maar je je niet helemaal voorbereid voelen, dan kan een training persoonlijk leiderschap je helpen om toch helemaal zelfverzekerd leiding te gaan geven. Meer grip…

Read More

Wanneer je van plan bent om één of meerdere nieuwe personeelsleden aan te werven voor je bedrijf zal je alleen maar kunnen concluderen dat je daarvoor met zekerheid één en ander op papier zal willen zetten. Het opstellen van een goed arbeidscontract is dan ook een absolute must. In het bijzonder wanneer je voor het eerst een dergelijke overeenkomst moet gaan opmaken spreekt het voor zich dat dit best wel wat voeten in de aarde kan hebben. Geldt ook voor jou dat je voor de eerste keer een dergelijke overeenkomst dient op te maken en wil je graag precies weten…

Read More